Solskade - solar keratose

Solskader er svært vanlig i lys nordisk hud og skyldes påvirkning av UV lys gjennom et liv;  derfor er solskadene vanligst på kronisk soleksponerte områder som ansikt, brystutskjæring, isse og håndrygger, og forekomsten øker med økende alder.

Solskader er svært vanlig og slike skader må regnes som en kronisk sykdom eller tilstand. Mange sier solskader er forstadier til hudkreft, men risikoen for hudkreft er svært liten, sannsynligvis under 1/1000 per flekk per år og må ikke dramatiseres. Behandling kan redusere/sette tilbake plagene en eventuelt har, men det er ikke godt dokumentert at behandling reduserer risiko for hudkreft senere i livet.

Hvordan skal vi så forholde oss til solskader? De fleste er enige om bruk av solkrem for å redusere ytterligere skade og fuktighetskrem for å bedre hudens barrierefunksjon i område med skade. Er det mye skorper kan man bruke en fuktighetskrem som løser hornhud som Locobase LPL.

Behandling utføres hvis solskadene medfører sjenerende plager som sårhet, kløe el. Behandlingene vil ødelegge overhuden i området som er skadet, og overhuden fornyes fra dypere strukturer som kjertler/hårsekker;  mye på samme måte som et skrubbsår.   

Valg av behandling gjøres på bakgrunn av størrelse (isolerte forandringer eller større felt), tykkelse på forandringene og preferanser hos pasient og lege.

De fleste solskader burde kunne behandles hos fastlegen, mens forandringer som ikke reagerer på behandling, hvor det er usikkerhet omkring diagnosen eller hvor det er større felt ofte håndteres av hudlege.