Rocacea

Rosacea er en talgkjertellidelse som ses i ansiktet; gjerne til panne, nese, kinn og hake. Sykdommen er vanligst hos voksne kvinner. Rosacea kan likne kviser, men mangler hudormer, og alder vil ofte kunne være med og skille sykdommene fra hverandre. 

Man skiller mellom vaskulær rosacea (rødme og utvidede kar) og betennelsesrosacea (nupper og kviser). Vaskulær rosacea kan behandles med Mirvaso, et legemiddel som medfører sammentrekning av karene med virketid rundt 10 timer. Permanent bleking av rødmen krever laser/IPL, lysbehandling som ødelegger de overfladiske karene i huden. Slik behandling er i dag ikke en del av offentlig helsevesen i Helse SørØst for rosacea.

Hva angår betennelsesrosacea er den rådende teorien om årsak i dag Demodex, en liten midd som tilhører normalfloraen i huden vår og som trives godt i kjertlene. Derfor vil behandlingen i stor grad rette seg mot denne eller boforholdene (les kjertelen).

Lokalbehandlingen foregår i hovedsak med 3 forskjellige substanser; ivermectin (Soolantra), metronidazol (Metronidazol, Rozex eller Rosazol) eller azelainsyre (Finacea). 
Soolantra er et skabbmiddel og retter seg som sådan mot den potensielle årsaken. Det er litt mer usikkert om de to andre virkestoffene er virksomme mot midden. Det kan skje en forbigående forverring med Soolantra første uken som det er greit å vite om.
For de som er litt vitenskapelig innstilte kan man be om de forskjellige kremene på resept og prøve dem ut side mot side for å se hvilken av dem som fungerer best for deg.

Der lokalbehandling ikke er tilstrekkelig kan man supplere med tabletter. Vanligst er tetracycliner (en type antibiotikum)  som brukes fordi tetracycliner virker betennelsesdempende på talgkjertelsykdommer, og ikke fordi man nødvendigvis er ute etter å behandle bakterier. Ulempen er nettopp at tetracyclinene kan påvirke vår bakterieflora og gi ubehag fra magen som en vanlig bivirkning.  Derfor er det utviklet et tetracyclin i en konsentrasjon som ikke påvirker bakteriene, men som fortsatt har noe betennelsesdempende effekt (Oracea) som kan benyttes mer liberalt.

Der man ikke kommer til målet med lokalbehandling eller tetracycliner kan man forsøke Isotretinoin, et legemiddel som brukes mest mot alvorlig kvisesykdom. Isotretinoin reduserer talgkjertelaktivitet og kjertelstørrelse, og teorien er da at boforholdene for Demodex svekkes. Ulempen er at mange med rosacea har litt ubehag fra øynene og slike plager kan forverres og kreve øyedråper i tillegg når man bruker Isotretinoin.