Frysebehandling, pasientinformasjon. Asker Hudlegekontor

Frysebehandling (kryobehandling) er en behandling som brukes ved snill hudkreft (basalcellekarsinom), forstadier til hudkreft eller også helt godartede forandringer som vorter og aldersvorter.

Ved denne behandlingen sprayes området som skal behandles med flytende nitrogen ved en temperatur på -196 grader. En overfladisk frostskade oppstår, og denne vil falle av som en skorpe etter litt varierende tid avhengig av hvor intenst det er behandlet. Frostskaden erstattes da av normalt vev.

Behandling av kreft og forstadier krever mer intens behandling, og det kan ta tid før huden heler, vanligvis uker. Ofte vil det kunne væske en periode før det dannes skorpe, og huden som er behandlet kan fremstå blekere enn huden omkring.

Hvis det oppstår blemme, stikk hull og slipp blemmetaket ned før plastring. Væskende fuktige flater bør behandles med antiseptisk krem som Brulidin eller Pyrisept før plaster. Tørre skorper trenger ikke plaster. Dusj og ”dytt” vask er greit.