Vi har få egenproduserte pasientinformasjoner ved Asker Hudlegekontor. Det er fordi det allerede er laget mye svært god informasjon, hvor vår favoritt er informasjonen fra DermNet fra New Zealand.

Vi har likevel laget noen som er ment som praktiske råd for pasienter som har gjennomgått praktiske prosedyrer/ hudkirurgi ved kontoret, og noen som tar for seg de viktigste og vanligste tilstandene vi behandler eller ser ved kontoret.

Råd etter kirurgi i huden
Råd etter frysebehandling
Råd etter kyrettering/skraping
Råd etter kyrettering og elektrokirurgi

Akne
Hyperhidrose/økt svette
Skabb
Solskade eller aktinisk/solar keratose