Hva er en god fuktighetskrem ?

Svaret på det spørsmålet er nok ikke så lett som man kunne tro i forhold til så mange anbefalinger som finnes der ute. Sannheten er at man har relativt lite grunnlag for slike anbefalinger, og at enkelte fuktighetskremer også kan virke motsatt av hva en kunne tenke. Men det skjer noe.

Under hudlegenes siste Høstmøte holdt forsker Simon Dalby fra Sheffield Dermatology Research et innlegg om fuktighetskremenes effekt på hudbarrieren. Gruppen arbeider hovedsakelig med forebyggelse av atopisk eksem, og forskningen og anbefalingene vil derfor gjelde for eksem og ikke nødvendigvis for andre hudsykdommer. En sentral årsak til eksemer generelt er svekket barrierefunksjon, at overhuden lettere slipper gjennom irritanter, allergener og mikroorganismer og på den måten trigger immunsystemet i etasjen under, lærhuden. Dette måler man blant annet ved påføring av irritanter på hud som er forbehandlet med forskjellige fuktighetskremer. I noen av deres studier så de faktisk at enkelte kremer bedret transporten av irritanter ned i huden, og derved hadde en dårlig effekt på barrierefunksjonen.

Så, hva gjør vi? Hans anbefaling er at vi som forbrukere må kunne kreve studier som dokumenterer positiv effekt av kremene i forhold til årsaken til at vi bruker dem.

Og, hvis det ikke er spesiell grunn for å bruke slike kremer burde vi kanskje droppe dem og spare miljøet, for det er nok der innholdsstoffene til slutt havner.
Think about it..