Botulinumtoksin er en effektiv behandling av økt svette, men har høy pris og begrenset varighet. Varigheten er vanligvis 6-9 måneder, og medikamentet koster rundt 1600 kr for behandling av armhuler. Ved sosialt hemmende svette kan lege søke om å få preparatet på blå resept, egenandelen for medikamentet blir da noe over 500 kroner.
I tillegg må man betale legekonsultasjoner og materiell-utgifter knyttet til å utføre selve behandlingen.

Medikamentet er effektivt også for svette i håndflater, men her er behandlingen smertefull og krever en type bedøvelse som få utfører.
For armhuler er det vanligvis lite bivirkninger og virkningen kommer i løpet av 1 uke.